Foto: IKON

Handlingshjälpen avvecklas i maj

Nyhet Publicerad Ändrad

När fler vaccinerats minskar behovet av hjälp med att handla och gå ärenden.

Under drygt ett år har vi haft en besvärlig situation i världen med coronapandemin.
Folkhälsomyndigheten gick tidigt ut och bad personer i riskgrupp att undvika att handla för att inte bli smittade och för att sjukvården skulle klara sitt uppdrag.
I Svenska kyrkan har personer, oftast engagerade i församlingen, ideellt hjälpt människor i riskgrupper att handla mat och medicin. Det är fantastiskt att människor har ställt upp och velat hjälpa varandra på olika sätt och vi är mycket glada över deras insatser.
Förhoppningsvis förändras smittosituationen i samhället när fler och fler blir vaccinerade.
Vi avslutar därför handlingshjälpen vecka 18 (9 maj). De individer som är berörda, kontaktas personligen.

Den som behöver fortsatt hjälp bör hitta en annan lösning. Till exempel kan man få hjälp av hemtjänsten, kommunen, andra vårdgivare och livsmedelsbutikerna 

Har du frågor, kontakta gärna diakon Åsa Wulfsberg, tel 0303-377063  eller diakon Ingela Lönn,  tel 0303-377033