Foto: Gustaf Hellsing/IKON

De lokala nomineringsgrupperna

Det finns fyra nomineringsgrupper som kandiderar till Kyrkofullmäktige i Kungälv-Ytterby församling. Här kan du läsa mer om grupperna.