Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kungälv-Ytterby församling Besöksadress: Fredriksbergsgatan 12, 44230 Kungälv Postadress: Box 344, 44210 Kungälv Telefon:+46(303)377000 E-post till Kungälv-Ytterby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Någon att tala med

Vi råder inte alltid över livet. Det är skört och sårbart. När frågorna eller kriserna kommer är du välkommen att kontakta diakonerna och prästerna i Kungälv-Ytterby församling.

"Diakoni är att värna varje människas värde och värdighet, att i ord och handling gestalta en kristen människosyn, att se Kristus i vår nästa."

Så står det i Kungälvs församlingsinstruktion. Diakoni är hela kyrkans ansvar, men de som är anställda som diakoner har ett särskilt ansvar att utöva diakoni. De stöttar utsatta människor: sjuka, ensamma, sörjande, äldre, behövande; människor som kanske drabbats av en livskris eller fastnat i missbruk. Det sker på olika sätt; genom hembesök, samtal, gemenskapsfrämjande aktiviteter och mötesplatser som soppluncher m.m. Arbetet pågår oftast i det tysta, men kan innebära en viktig skillnad.

Ofta samarbetar Svenska kyrkan med andra aktörer när det gäller att stötta människor och finnas till vid kriser. Några exempel är Trampolinen - stödgrupper för barn och unga som har det jobbigt hemma, POSOM - krisberedskapsgrupp inom Kungälvs kommun och Kyrkornas OmsorgsCentrum - med mötesplatsen Kontakten, ett samarbete med övriga kyrkor i Kungälv.

Någon att tala med:

Kanske bär du på upplevelser som du skulle vilja berätta för någon? Eller är i en svår situation där du vill ha hjälp att komma vidare? Oavsett din bakgrund är du välkommen att ta kontakt med församlingens diakoner eller präster för att boka tid för samtal. Du kan ta upp frågor om stort och smått och som gäller livets olika områden. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Dina besök hos oss är kostnadsfria.

Välkommen att kontakta någon av oss:

Sven-Börje Andersson

Sven-Börje Andersson

Kungälv-Ytterby församling

Ytterby kyrka och församlingshem, Diakon

Christina Carlsson

Christina Carlsson

Kungälv-Ytterby församling

Kungälvs kyrka och församlingshem, Diakon

Anna Hermansson

Anna Hermansson

Kungälv-Ytterby församling

Munkegärdekyrkan, Diakon

Maria Larsson

Maria Larsson

Kungälv-Ytterby församling

Diakoniassistent, Kungälvs kyrka och församlingshem

Petra Lax

Petra Lax

Kungälv-Ytterby församling

Socionom , Sjukhuskyrkan

Ingela Lönn

Ingela Lönn

Kungälv-Ytterby församling

Diakon, Kastalakyrkan

Marie Pervik

Marie Pervik

Kungälv-Ytterby församling

Sjukhuskyrkan, Leg psykoterapeut, Socionom

Lennart Åkerlund

Lennart Åkerlund

Kungälv-Ytterby församling

Kungälvs kyrka och församlingshem, Diakoniassistent, Kontaktenföreståndare

Du är också välkommen att vända dig till någon av prästerna, som i tillägg till samtal och själavård också kan ta emot bikt:

Gabriel Bengtsson

Gabriel Bengtsson

Kungälv-Ytterby församling

Präst, Ytterby kyrka och församlingshem

Magnus Haglund

Magnus Haglund

Kungälv-Ytterby församling

Kastalakyrkan, Präst

Per-Olof Holm

Per-Olof Holm

Kungälv-Ytterby församling

Sjukhuskyrkan, Präst, Ytterby kyrka och församlingshem

Mikael Isacson

Mikael Isacson

Kungälv-Ytterby församling

Präst, Kyrkoherde

Filip  Lindstrand

Filip Lindstrand

Kungälv-Ytterby församling

Munkegärdekyrkan, Präst

Mikael  Nordblom

Mikael Nordblom

Kungälv-Ytterby församling

Vik. präst, Kungälvs kyrka och församlingshem