Messy Church

Messy church är en gemenskap för alla åldrar för dig som inte känner dig hemma i en vanlig söndagsgudstjänst. Välkommen till en eftermiddag med skapande, matgemenskap och en avslappnad stämning.

Vi fokuserar på att barn och vuxna tillsammans skapar ett tillfälle att möta Jesus, och tillsammans växer ihop till en långvarig gemenskap.

Så går det till:

·         Vi äter tillsammans (gratis)

·         Temat presenteras, och vi läser en kort bibelberättelse

·         Skapande och lekar vid olika stationer

·         Andakt

Messy Church är en gräsrotsrörelse med ursprung i Englands kyrkor, som längtade efter att nå ut till alla som ville möta kyrkan på nya sätt. I Sverige är Messy Churchs devis just ”Nya sätt att vara kyrka”. Det stora fokuset på barns delaktighet och den enkla undervisningen visar sig passa väl för den vuxne att ta till sig också. Det skapar tillit att tillsammans släppa loss och skapa, samtidigt som man bygger relationer - till varandra och till Gud - för livet. 

Messy church vid Kungälvs kyrka hösten 2022:


·       Söndag 6 november