Vänskapsband som länkar samman 2013 års internationella deltagare i Ung i den världsvida kyrkan.
Foto: Malin Wrigstad /IKON

Internationella länkar

Här nedan finns ett axplock av olika internationella missionsorganisationer, projekt och arbeten som Kungälvs och Ytterby församlingar stöder, till exempel genom kollekter. Du kan läsa mer om verksamheterna på deras egna hemsidor.

Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen som består av över 140 kyrkor runt om i världen. Kyrkostyrelsen är vårt högsta beslutande organ.Vid kyrkokansliet i Uppsala finns internationella avdelningen. Runt om i Sverige finns basen för vårt arbete; engagerade i stift och församlingar.

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Abrigo Rainha Silvia - Drottning Silvias mödrahem i Rio

Med stöd från församlingar i Svenska kyrkan arbetar Abrigo Rainha Siliva bland övergivna och hemlösa gravida kvinnor från Rio de Janeiros slumområden. På Abrigo får kvinnorna bostad, mat och hälsovård. Den akuta hjälpen kompletteras med långsiktiga insatser i form av utbildning. Abrigo har också en jourtjänst för kvinnor som misshandlats, förskola, gynekologisk klinik, tandläkarmottagning, barnmottagning och kyrka.

abrigo.se 

Bukobahjälpen

Bukobahjälpen är en ideell förening som har till uppgift att på olika sätt stödja arbetet som lutherska kyrkan i nordvästra stiftet i Tanzania bedriver för att hjälpa barn som av olika anledningar lever på gatan, framför allt Bukoba. Många av dem har förlorat sina föräldrar i aids och på gatan är risken stor att hamna i kriminalitet och drogmissbruk. Det lokala namnet i Bukoba är ”Tumaini Children's Center” (TCC). Tumaini betyder hopp och arbetet vill ge barnen och ungdomarna ett hopp att de är viktiga, värdefulla och att de också har en framtid.

www.bukobahjalpen.se/

Barnens Ambassad

Föreningen Barnens Ambassad startade 1995 med syftet att stödja verksamheten "Vännernas hus" i Ukraina. På Vännernas Hus får barn från svåra livssituationer möjlighet att hitta vägen tillbaka till ett normalt liv. På Vännernas Hus slår man inte barnen, man skriker inte och barnen behöver inte vara rädda för vuxna. Barnen kan bo i Vännernas Hus tills vi hittar någon lösning på deras hemsituation, eller hittar ett adoptiv/fosterhem.

www.barnensambassad.se