Doulos: Ledarutbildning

I Kungälv-Ytterby församling satsar vi mycket på ledarutbildning för ungdomar. Som konfirmandfadder får du ta ansvar, samtidigt som du själv stärks i din tro och din uppgift.

Skulle du vilja vara med som ledare i en konfirmandgrupp, barngrupp, barnkör eller någon annan verksamhet i kyrkan? Då ska du anmäla dig till Doulos.

Doulos är en utbildning för ungdomar i flera steg, där du får lära dig mer om vad det innebär att vara kristen och ledare genom både teoretisk undervisning och praktisk träning. Varje steg avslutas med att du antingen får följa med gratis på en resa som församlingen ordnar, eller åka på ett sommar- och ett nyårsläger som församlingen godkänner.

För mer information om utbildningen, hör av dig till David Hermansson.

 

David Hermansson

David Hermansson

Kungälv-Ytterby församling

Församlingspedagog - föräldraledig, Kastalakyrkan