Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Kumla Besöksadress: Södra Kungsvägen 63, 69238 KUMLA Postadress: BOX 6, 69221 KUMLA Telefon:+46(19)589300 E-post till Svenska kyrkan i Kumla

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Samtalsgrupper för sörjande

För dig som mist en nära anhörig, finns möjlighet att få stöd i en samtalsgrupp med andra sörjande i församlingen. Gruppen består av fyra eller fem personer och leds av diakon och präst.

När någon man levt tillsammans med, älskat och känt under lång tid dör, händer mycket både i ens yttre och inre liv. Vi reagerar olika på sorg och förlust beroende på vår personlighet. Ibland har man behov av att samtala om det man varit med om, dela sina upplevelser med andra och få möjlighet att hjälpa och stödja varandra.

En skriftlig inbjudan till första samlingen kommer 2-5 månader efter dödsfallet. Inför första samlingen tas också en telefonkontakt med alla som fått inbjudan. Våra samtalgrupper bygger på att vi träffas vid sex tillfällen.

Varje samling har ett tema och den första träffen ägnar vi åt vars och ens livsberättelse. Under samlingarna som fölker talar vi b la om hur det varit tiden före och efter dödsfallet och runt begravningen. Vid sista tillfälle talar vi om vardagen och framtiden.