Svenska kyrkan i Kumla

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Kumla Besöksadress: Södra Kungsvägen 63, 69238 KUMLA Postadress: BOX 6, 69221 KUMLA Telefon: +46(19)589300 E-post till Svenska kyrkan i Kumla

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Föreläggande om förverkade och vanvårdade gravplatser

En gravplats ska hållas i ordnat och värdigt skick. Om gravplasten är uppenbart vanvårdad kan gravplatsen förklaras förverkad.

Förverkade gravplatser

Kumla pastorats kyrkoråd beslutade vid sammanträdet 2017-10-24 §32 enligt 7 kap. 33§ i begravningslagen att förklara gravrätten förverkad till följd av uppenbar vanvård. 

De gravplatser som omfattas av beslutet har försetts med skyltar som anger att gravrätten återgått till upplåtaren. Av listor som finns uppsatta på anslagstavlorna på Kumla, Hardemo och Ekeby kyrkogårdar samt på pastoratets officiella anslagstavla framgår vilka gravplatser som omfattas av beslutet.

De gravplatser som nu förverkats och vars innehavare vi inte kunnat nå med brev är denna:

K H 22 0721

Är du missnöjd med detta beslut kan det skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen. Skrivelsen skickas till Kumla pastorat, Box 6, 692 21 KUmla. Skrivelsen ska ha inkommit senas 2017-12-14 annars kan ert överklagande inte prövas.

Vanvårdade gravplatser

På anslagstavlor på Kumla, Hardemo och Ekeby kyrkogårdar samt på pastoratets officiella anslagstavla finns förteckning på de gravplatser som konstaterats uppenbart vanvårdade. Innehavarna av dessa gravplaster föreläggs därför att sätta gravplatsen i stånd.

Om detta inte skett senast 2018-10-20 kan gravrättten förklars förverkad.

Är du missnöjd detta beslut kan det skriftligenöverklagas hos Länsstyrelsen. Skrivelsen skickas till:
Kumla pastorat
Box 6
692 21 KUMLA
Skrivelsen ska ha kommit in senast 2018-10-02 annars kan inte ett överklagande prövas. 

Har du några frågor med anledning av detta föreläggande kan du kontakta Kyrkogårdseneheten på telefon: 019-58 93 53, måndag-fredag 08:00-12:00.
Besöksadress är: Änggatan 37, 692 38 KUMLA.

På vår pastorsexpedition på Södra kungsvägen 63 i Kumla finns vår oficiella anslagstavla. 

Förteckning över de gravar som konstaterats vanvårdade:

K H 22 0721

K A 1 587-588

K NY 25 4017

K VSV 7 181-183

K Vu 2 2030

Ta snarast kontakt med kyrkogårdsenheten om du är anhörig till dessa gravar. 

Med vänlig hälsning 

Kyrkogårdsenheten