Meny

Få hjälp att göra graven fin

Har du svårt att ta dig till kyrkogården för att ta hand om dina gravar i dessa corona-tider. Vi kan hjälpa dig!

Växandets tid är verkligen här men med anledning av coronasmittan blir många människor isolerade hemma. Svenska kyrkan i Kumla vill gärna möjliggöra för alla gravrättsinnehavare att kunna få sina gravar fina. För dig som själv brukar städa graven och plantera blommor men som nu inte har möjlighet att ta dig till kyrkogården vill vi erbjuda en hjälpande hand.

Vi har därför tagit fram ett tillfälligt erbjudande för dig som önskar få hjälp med de gravar du vanligtvis sköter om. Vi vårstädar din gravrabatt och fyller på med ny rabattjord. I gravrabatten planterar vi sedan 8 st penséer. Kostnaden är 200 kr.

Kan det här underlätta för dig? Hör av dig till Kyrkogårdsenheten. Vi hjälper dig gärna.

För dig som redan har beställt rabattskötsel för din grav fungerar det som vanligt. Har du beställt vår och/eller sommarplantering kommer din grav att tas om hand av kyrkogårdsenheten.

Kyrkogårdsenhetens expedition

Med anledning av Covid-19 har vi begränsade möjligheter att hålla kyrkogårdsexpeditionen bemannad men du kan alltid kontakta oss via telefon eller e-post.

Tel. 019-58 93 53
E-post: kumla.kyrkogarden@svenskakyrkan.se