Gravrättsinnehavare

Hur stor ska graven vara, hur många ska kunna vila där? Är det aktuellt med minneslund? Om man ska välja en ny grav är det viktigt att ta tid på sig och fundera igenom sina önskemål.

Kyrkogårdsenheten erbjuder gravplatser i flera olika natur- och kulturmiljöer. Vår personal visar gärna tänkbara alternativ på den kyrkogård som valts, samt informerar om vilka regler som gäller för olika gravfält. Kontakta kyrkogårdsenheten och beställ tid för visning och val av gravplats.

Kyrkogårdsenheten är skyldig att bevara äldre kyrkogårds- och gravkultur. Detta sker dels genom att särskilt intressanta gravanordningar utgör kyrkligt inventarium och vårdas av förvaltningen, och dels genom att äldre gravplatser upplåts för ny gravsättning. Upplåtelsen sker under förutsättning att befintlig gravvård återanvänds. 

Gravrätt 
När en gravrätt upplåts ska dödsboet utse gravrättsinnehavare. Denna antecknas sedan i kyrkogårdsenhetens gravregister. Ett bevis på gravrätten överlämnas till innehavaren i form av ett gravbrev. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven vårdas och har också rätt att bestämma om en ny gravsättning ska ske på platsen. En gravplats upplåts vanligtvis på 25 år, men kan förlängas och förnyas så länge som det finns en ansvarig gravrättsinnehavare.