Musiklek

Musiklek är en chans för ert barn i åldern 3-5 år att vara med och sjunga och röra sig till musik. Ett tillfälle för barnet att använda all sin energi!

Med vår musiklek vill vi stimulera ditt barns musiksinne med lätta sånger och roliga rörelser som ger ert barn massor av positiva sinnesupplevelser. I Kumla träffas vi i samband med öppen förskoletid och i Ekeby i samband med Café Prästgården. Tillsammans får vi tillfälle att uppleva musik på ett lekfullt sätt.

Vi räknar med fullt ös!

Musiklek

Kumla församlingshem

Måndagar 14:00-14:45 (3-5 år)

En gång i månaden är det kyrkdetektiverna 10.00-10.45

Helén Wedén Gustafsson

Helén Wedén Gustafsson

Svenska kyrkan i Kumla

Barn och ungdom - Fritidsledare