Foto: Karl Frank

Lokalt insamlingsprojekt i Maruku, Tanzania

Var med och stötta Kumla pastorats insamlingsprojekt för vänpastoratet Maruku i Tanzania. Ge en gåva efter förmåga och var med och gör skillnad för våra vänner i Maruku.

Vårt insamlingsmål är 60 000 kr. Pengarna fördelar vi mellan tre olika ändamål: vattenreningssystem i form av biosandfilter, dator och skrivare samt upprustning av pastorbostadens kök.

VATTENPROJEKTET

Vatten är en livsnödvändighet för alla människor, djur och växter! Vi samlar in pengar för att möjliggöra att familjer i vänpastoratet Maruku kan få ett vattenreningssystem i form av ett biosand-filter, ett effektivt sätt att rena vatten på hushållsnivå. Om filtret används korrekt kan det producera 5-6 liter rent vatten på en timme. Vattnet hälls i toppen av behållaren och sprids ut för att därefter fånga upp bakterier och filtreras genom lager av sand och grus. När vattnet når botten kan det tappas upp i en ren vattenbehållare.

Fördelarna med biosandfiltret är att det tar bort 98,5% bakterier, 70-99% virus och 100% parasiter. Det tar också bort nästan all grumlighet. Vattnet bör dock kokas efter rening. Biosanfiltren tillverkas av organisationen SON - Serving our neighbor - vars syfte är ” To share the love of Jesus and advance God’s Kingdom by serving our neighbors with water and community development projects.” För att få ett vattenfilter behöver familjer lägga en mindre summa själva men merparten av kostnaderna är sponsrade. Familjerna får utbildning i hur de ska använda filtret och återkoppling för att se att allt fungerar som det ska.

 

UTBILDNINGSPROJEKTET

Foto: Milton Mufuruki

En värdefullt hjälpmedel för undervisning och lärande är tillgången till en dator med utskriftsmöjligheter. Vi samlar in pengar för inköp av en dator och skrivare till vänpastoratet i Maruku. En dator underlättar för administration, dokumentation, undervisningsförberedelser, presentationer och kommunikation m.m.


Vi samlar även in pengar för att kunna rusta upp pastorbostadens kök med nya utrymmen för modernare köksutrustning, matsal och diskmöjligheter.

Anna  Martinson

Anna Martinson

Svenska kyrkan i Kumla

Musiker - organist