Foto: Karl Frank

Kyrkogårdsenheten

Kyrkogårdsenheten tar hand om Kumla, Ekeby och Hardemo kyrkogårdar. Har du en fråga som rör gravplats och skötsel är det hit du vänder dig.

Kyrkogårdsenhetens målsättning är att erbjuda olika slag av gravplatser i skilda natur- och kulturmiljöer och ge allmänheten bästa tänkbara service samt hålla en hög standard på förvaltningens kyrkogårdar. Kyrkogårdsenheten administrerar även begravningsverksamheten och svarar för underhåll och förvaltning av pastoratets kyrkogårdar.

Här i Kumla pastorat är vi cirka tjugofem anställda (med säsongsanställda) som arbetar på våra tre kyrkogårdar i Kumla, Ekeby och Hardemo. Till kyrkogårdsenheten hör också sex stycken innevaktmästare som arbetar med vaktmästaruppgifter i de olika kyrkorna och församlingshemmen. Från kyrkogårdsenhetens expedition sköts också gravregistret som rymmer all information rörande alla gravar på våra kyrkogårdar.

Förutom att sköta kyrkogårdarna ser vi även till att förvalta pastoratets fastigheter på ett bra sätt med underhåll och städning.

Hos oss finns en rad olika kompetenser - tveka inte att fråga om det är något du undrar över!

Kontakt kyrkogårdsenheten

Kyrkogårdsenheten i Kumla
Änggatan 37, 692 37 Kumla

Kyrkogårdsexpedition är öppen
Mån-fre 8-12. Tfn nummer: 019-58 93 53
E-post: kumla.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 

 

Kyrkogårds och fastighetschef
Fredrik Fogberger tfn 070-341 83 94
fredrik.fogberger@svenskakyrkan.se

Driftledare yttre
Stefan Berglund tfn 070-589 52 09
stefan.berglund@svenskakyrkan.se

Driftledare inre
Gertie Sandin tfn 070-348 34 92
gertie.sandin@svenskakyrkan.se