Internationellt arbete

Kumla pastorat känner ansvar för att engagera sig i den världsvida kyrkan. Därför är ett aktivt arbete med Act Svenska kyrkan en viktig del.

Kumla pastorat har en vänförsamling som vi har nära kontakt med. Det är  Maruku församling i Tanzania.Vi har en kontinuerligt utbyte med Maruku genom besök i varandras pastorat. Vi försöker också stötta genom att bl.a. samla in pengar til olika lokala projekt i Maruku.

Varje år deltar vi i Svenska kyrkans faste  - och julkampanj med olika arrangemang. Bland annat en uppskattad barnloppisdag på våren. Vi är också med och stöttar den rikstäckande kampanjen "Världens barn".

För närvarande arbetar vi också med ett lokalt klädprojekt där vi samlar in kläder för bebisar upp till storlek 80. Dessa packas sedan i s.k. babypaket och skickas iväg till behövande världen över via organisationen Human Bridge.  

Internationell grupp

Under våren har en ny internationell grupp bildats i pastoratet. Framöver har de huvudansvaret för pastoratets internationella arbete.

Mer info och kontakt:
Anna Martinson