Om Kumla pastorat

Välkommen till Kumla, Ekeby och Hardemo församlingar - som tillsammans utgör Kumla pastorat och är en del av Svenska kyrkan.

Du hittar allt som är på gång hos oss i vår kalender. Behöver du få tag i oss eller har en frågor om dop, konfirmation, vigsel och begravning kan du kontakta vår växel på 019-58 93 00 eller maila till kumla.pastorat@svenskakyrkan.se.

I Kumla hittar du Svenska kyrkan på Södra Kungsvägen 63. När det krisar finns präster och diakoner här för att ge stöd och tröst. Här finns också verksamhet för små och stora i form av öppen förskola, babysång, körer, samtalsgrupper, träffar för daglediga och mycket mer!  

Svenska kyrkan i Kumla svarar också för kyrkogårdsenheten med begravningsplatser för alla. Varmt välkommen.