Foto: Magnus Aronson

Fängelsekyrkan på Kumlaanstalten

Kyrkan finns även på Kumlaanstalten - närvarande i samtal, gudstjänst och möten med internerna och anställd personal.

Det har alltid funnits präster knutna till fängelser. Nämnden för andlig vård (NAV) på Kumlaanstalten har sin grund i kriminalvårdslagstiftningen och startade i och med att en kristen besöksgrupp kom till anstalten redan 1967. Den första pastorn anställdes 1980 och sedan dess har verksamheten utvidgats och utvecklats.

I NAV på Kumla finns fängelsechefen, ansvarig för fritids- och studieverksamhet, anställda präster, pastorer, diakoner, en imam samt företrädare för Kumla samkristna råd och Svenska kyrkan i Kumla.

NAV har som uppgift att möjliggöra intagnas rätt att utöva sin religion. Anställda inom ramen för NAV kontaktar i möjligaste mån företrädare för andra religioner åt intagna.

Som en del inom NAV finns det vi vardagligt kallar för fängelsekyrkan. Här finns, på deltid, kriminalsjälavårdare från Svenska kyrkan, Katolska Kyrkan, Svenska Missionskyrkan och Evangeliska frikyrkan. Ekumeniken är en självklar del i arbetet på anstalten.

Den största delen av arbetet består av enskilda samtal om livet.
Alla fasta avdelningar firar gudstjänst regelbundet. Andakter med ljuständning i grupp och enskilt efter behov. Vigslar och dop sker då det finns önskemål.

Besöksgruppen på Kumla fängelse
Varje vecka kommer människor från olika kyrkor Kumla och Örebro för att delta i cafékvällar, bollaktiviteter och på sommaren grillkvällar. Det brukar också alltid vara med några från besöksgruppen på gudstjänsterna. Över kaffekoppen får vi möjlighet att prata om allt möjligt, både innanför och utanför murarna.

Vill du finnas med i besöksgruppen? Kontakta ansvarig för verksamheten
Celia Enes 072-205 27 30