Samtal och stöd

Vad gör man när livet inte blir som man tänkt sig? Alla drabbas vi någon gång av svårigheter och behöver stöd, omsorg och någon att tala med.

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck. Diakoni är alltid att stå på det utsattas sida och solidaritet med de som är svaga.

Stöd i utsatthet
Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. De besöker äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper och samtalar med enskilda personer om livets glädje och besvär. Diakoni kan också innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp.Det kan även handla om att starta samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor och män och hjälpa familjer ur krissituationer som drabbar föräldrar och barn.  

I Kumla församling bedrivs det diakonala arbetet professionellt genom två anställda diakoner samt andra frivilliga medarbetare. Du är varmt välkommen att kontakta oss!