Foto: Magnus Aronson

Personal

Här följer en förteckning över våra medarbetare - du når oss enklast via våra tjänstetelefoner.

Kyrkoherde

Präster

Diakoner

Kyrkomusiker

Barn och ungdom

Kansli/Administration

För frågor om kyrkogård, kontakta kyrkogårdsenhetens expedition.

Öppettider: måndag - fredag kl. 08:00-12:00

Telefon: 019-58 93 53
E-post: kumla.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 
Fax: 019-58 93 50

Besöksadress: Ängsgatan 37

Kyrkogård/Förvaltning

Säsongsanställda