Meny

Personal

Här följer en förteckning över våra medarbetare - du når oss enklast via våra tjänstetelefoner.

Kyrkoherde

Bo Jernberg

Bo Jernberg

Svenska kyrkan i Kumla

Kyrkoherde

Präster

Mattias Falk

Mattias Falk

Svenska kyrkan i Kumla

Präst

Mer om Mattias Falk

För närvarande ej i tjänst

Annelie Inghamn Pettersson

Annelie Inghamn Pettersson

Svenska kyrkan i Kumla

Präst

Annastina Jönsson

Annastina Jönsson

Svenska kyrkan i Kumla

Präst

Diakoner

Irene Eriksson

Irene Eriksson

Svenska kyrkan i Kumla

Diakon

Annalena Geiron Widén

Annalena Geiron Widén

Svenska kyrkan i Kumla

Diakon

Åsa Gruffman

Åsa Gruffman

Svenska kyrkan i Kumla

Diakon

Sofi Lindfors Öberg

Sofi Lindfors Öberg

Svenska kyrkan i Kumla

Fängelsediakon

Ing-Marie Rice Edsbrand

Ing-Marie Rice Edsbrand

Svenska kyrkan i Kumla

Diakon

Kyrkomusiker

Sara Jernberg

Sara Jernberg

Svenska kyrkan i Kumla

Musiker - kantor

Mer om Sara Jernberg

För närvarande föräldraledig

Anna Martinson

Anna Martinson

Svenska kyrkan i Kumla

Musiker - organist

Christian Wallentin

Christian Wallentin

Svenska kyrkan i Kumla

Musiker - kantor

Barn och ungdom

Birgitta Ekström

Birgitta Ekström

Svenska kyrkan i Kumla

Barn och ungdom - Fritidsledare

Ulrica Grafe

Ulrica Grafe

Svenska kyrkan i Kumla

Barn och ungdom - Pedagog

Anette Gustavsson

Anette Gustavsson

Svenska kyrkan i Kumla

Barn och ungdom - församlingsassistent

Emma Isacsson

Emma Isacsson

Svenska kyrkan i Kumla

Barn och ungdom - Fritidsledare

Krickan Johanson

Krickan Johanson

Svenska kyrkan i Kumla

Barn och ungdom - församlingsassistent

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Svenska kyrkan i Kumla

Barn och ungdom - Församlingspedagog

Åsa Oscarsson

Åsa Oscarsson

Svenska kyrkan i Kumla

Barn och ungdom - Förskollärare

Helén Wedén Gustafsson

Helén Wedén Gustafsson

Svenska kyrkan i Kumla

Barn och ungdom - Fritidsledare

My Wängdahl

My Wängdahl

Svenska kyrkan i Kumla

Barn och ungdom - Fritidsledare

Kansli/Administration

Maria Engdahl

Svenska kyrkan i Kumla

Kanslichef

Karl Frank

Karl Frank

Svenska kyrkan i Kumla

Kommunikatör

Helén Kindgren

Helén Kindgren

Svenska kyrkan i Kumla

Personalvetare

Kerstin Sörsäter

Kerstin Sörsäter

Svenska kyrkan i Kumla

Administration - förvaltningsassistent

För frågor om kyrkogård, kontakta kyrkogårdsenhetens expedition.

Öppettider: måndag - fredag kl. 08:00-12:00

Telefon: 019-58 93 53
E-post: kumla.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 
Fax: 019-58 93 50

Besöksadress: Ängsgatan 37

Kyrkogård/Förvaltning

Stefan Berglund

Stefan Berglund

Svenska kyrkan i Kumla

Driftledare yttre/Kyrkogårdsarbetare

Fredrik Fogberger

Fredrik Fogberger

Svenska kyrkan i Kumla

Kyrkogårds- och fastighetschef

Lena Lagerholm

Lena Lagerholm

Svenska kyrkan i Kumla

Kyrkogård - planerare/trädgårdstekniker

Marie Olausson

Svenska kyrkan i Kumla

Kyrkogård - assistent - gravskötsel, fakturor

Gertie Sandin

Gertie Sandin

Svenska kyrkan i Kumla

Driftledare inre/vaktmästare

Henrik Andersson

Henrik Andersson

Svenska kyrkan i Kumla

Kyrkogård

Fredrik Cagerhammar

Fredrik Cagerhammar

Svenska kyrkan i Kumla

Vaktmästare inne

Michael Huss

Michael Huss

Svenska kyrkan i Kumla

Kyrkogård

Susanna Karlsson

Svenska kyrkan i Kumla

Kyrkogård

Mer om Susanna Karlsson

För närvarande föräldraledig

Emily Klarqvist Birath

Emily Klarqvist Birath

Svenska kyrkan i Kumla

Kyrkogård

Maria Mester Lindgren

Maria Mester Lindgren

Svenska kyrkan i Kumla

Kyrkogård

Kenny Mårtensson

Kenny Mårtensson

Svenska kyrkan i Kumla

Kyrkogård

Marie Nordin

Marie Nordin

Svenska kyrkan i Kumla

Kyrkogård

Mer om Marie Nordin

För närvarande föräldraledig

Wiktoria Stolt

Wiktoria Stolt

Svenska kyrkan i Kumla

Kyrkogård

Madeleine Thungren

Madeleine Thungren

Svenska kyrkan i Kumla

Kyrkogård

Lisa Fridlund

Lisa Fridlund

Svenska kyrkan i Kumla

Vaktmästare

Eva Lindberg

Eva Lindberg

Svenska kyrkan i Kumla

Vaktmästare

Marie Olsson

Marie Olsson

Svenska kyrkan i Kumla

Vaktmästare

Anna Sandén

Anna Sandén

Svenska kyrkan i Kumla

Vaktmästare

Helena Wiberg

Helena Wiberg

Svenska kyrkan i Kumla

Vaktmästare

Säsongsanställda