Foto: Sara Eidevald

Åk 2 - Modellkyrkovisning

Kumla församling erbjuder elever i årskurs 2 en visning av vår modellkyrka.

Modellen av Kumla kyrka är ett pedagogiskt redskap där vi med barnens hjälp bygger upp kyrkan och berättar om de kristna traditionerna. Handgjorda dockor berättar illustrativt om dop, vigsel och hur det går till vid en begravning.

Upplägget är att vi besöker er på plats i skolan. Om klasserna är stora delar vi gärna grupperna i två visningar, allt för att varje barn ska få komma till tals. Visningstid cirka 45 minuter per grupp.

Här kan du läsa en artikel som publicerades i vår församlingstidning våren 2014

 ”Vi berättar om våra traditioner och kyrkans liv”
Det är onsdag och Anette Gustavsson är på väg till klass ett på Hagaskolan. Med sig i resväskan på hjul har hon en modell av Kumla kyrka.
– Vad häftigt, kan man lyfta av taket, säger en kille och lutar sig intresserat framåt för att kunna se ordentligt. Barnen som sitter samlade i en ring på golvet börjar genast kommentera. Kyrkan är nämligen helt tom.
– Vad är det som fattas? frågar Anette och svaret dröjer inte länge. Snart hjälps barnen åt att ställa in små snickrade kyrkbänkar och människor i form av enkla träfigurer.

Samtalet om vad man egentligen gör i en kyrka är livlig och fylls av förslag.
– Det är helt underbart att lyssna till barnens tankar och funderingar. Många har egna erfarenheter av ett syskon som döpts eller en släkting som avlidit, så jag är bortskämd med många härliga samtal om sådant som vi vuxna ibland har svårt att sätta ord på, säger Anette.    Hon fortsätter att berätta om hur en gudstjänst går till, varför man ringer i kyrkklockorna och att det stora instrumentet som finns på läktaren i kyrkan kallas orgel.
– Jag berättar att kyrkan funnits länge i vårt land. Vi samtalar också om olika seder och traditioner kring våra vanliga högtider som jul och påsk. Vårt samhälle har ju ett ursprung i kyrkligt liv och det vill jag förmedla, säger Anette.

Däremot handlar det inte om att övertyga barnen om en viss trosinriktning eller att tala om hur man ska tolka världen.
– Absolut inte. Vi är mycket medvetna om vi är i på skolans mark. I läroplanen står det att barnen ska få ta del av det omgivande samhället, få kunskap om hur det växt fram och om våra kristna traditioner. Med hjälp av modellkyrkan berättar jag om det på ett pedagogiskt och lekfullt sätt, menar Anette.

Efter besöket i skolan bjuds barnen in till ett studiebesök i den riktiga kyrkan. Där får de uppleva kyrkorummet genom att bland annat träffa en präst, provspela orgeln och ringa i kyrkklockorna.
– Det känns värdefullt att vi får möjlighet att möta de flesta av Kumlas alla skolelever under ett år i vår skolkyrka.  Inte minst för att förmedla ursprunget till mycket av det som vårt samhälle vilar på ifråga om till exempel människosyn och mänskliga rättigheter. Kyrkan vill vara en del av samhället, inte stå utanför och titta på. Genom skolkyrkan visar vi att vi finns och har något viktigt att berätta. Kyrkan bär också på ett kulturarv som även kommande generationer äger rätten till – det vill vi berätta om, säger Anette.

Text: Sara Eidevald
 

Anette Gustavsson

Anette Gustavsson

Svenska kyrkan i Kumla

Barn och ungdom - församlingsassistent