En öppen verktygslåda.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Ursäkta röran - vi bygger om

Nyhet Publicerad

Sidan är under ombyggnad och under en tid kommer det tyvärr att vara lite rörigt men all information finns här - ibland på flera ställen. Tack för visat tålamod!

Frågor och synpunkter? Kontakta Ulrika Larsson ulrika.larsson@svenskakyrkan.se eller 0224-67 70 55 (sms 073-773 28 55).