Ett litet barn håller i ett grönt leksaksinstrument.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Småbarnsrytmik

Nyhet Publicerad Ändrad

Verksamheten är vilande

Rytmik ca 30 min sedan möjlighet till fika och samtal.