Lunch för daglediga

Nyhet Publicerad Ändrad

Onsdagar kl 13 (jämna veckor) i Församlingshuset, Kumla kyrkby. Terminsstart 24 januari. Pris: 60 kr.

Datum våren 2024 (jämna veckor): 

24 januari, 7 februari, 21 februari, 6 mars, 20 mars, *3 april, 17 april, 15 maj, 29 maj
*Påsklunch - se kommande annonsering

Anmälan till expeditionen 0224-42 28 00 eller kumlatarnakila.pastorat@svenskakyrkan.se senast måndag samma vecka kl 12. Pris: 60 kr. 

Välkommen!

Expeditionen

Expeditionens telefontider är måndag - torsdag 10-12:

Telefonnummer: 0224-42 28 00

E-post: kumlatarnakila.pastorat@svenskakyrkan.se              

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila

Vid brådskande ärenden utanför kontorstid kontakta kyrkoherde Per Alkstål:  0224-42 28 03 eller (sms) 076-656 28 03