Foto: IKON

Lunch för daglediga

Nyhet Publicerad Ändrad

Sommaruppehåll - terminsstart 14 september (17 augusti surströmmingslunch)

Lunch för daglediga

onsdagar kl. 13.00 (ojämna veckor) i Församlingshuset 

17/8 Surströmmingslunch - anmälan senast måndag 15/8 kl 12.00 till expeditionen på tel. 0224-67 70 51 eller via mail: kumlatarnakila.pastorat@svenskakyrkan.se

 

14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, *7/12 Jullunch

Anmälan till expeditionen senast måndag kl 12 samma vecka (* anmälan till Jullunchen senast onsdag 30/11 kl 12). 

Välkommen!

Expeditionen

Expeditionens telefontider är måndag - torsdag 10-12:

Telefonnummer: 0224-67 70 51, växelnr: 0224-67 70 50, (sms): 073-773 28 51

E-post: kumlatarnakila.pastorat@svenskakyrkan.se               

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila

Vid brådskande ärenden utanför kontorstid kontakta kyrkoherde Per Alkstål:  0224-67 70 52 eller (sms) 073-773 28 52