Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kallelse till kyrkofullmäktige

Nyhet Publicerad

Måndag 2 november kl 19.00

Kyrkofullmäktige sammanträder enligt utsänd föredragningslista och beslutar bl a om budgeten för 2021. 

Mötet är öppet för alla intresserade men p g a den rådande situationen är det ännu inte beslutat om mötet hålls fysiskt eller digitalt.

Är du intresserad av att delta?

Kontakta kyrkoherde Karin Hammermo 0224-67 70 52

073-773 28 52 eller karin.hammermo@svenskakyrkan.se

 Välkommen!