Eftermiddagskaffe i Prästgården

Nyhet Publicerad Ändrad

Verksamheten är för tillfället pausad

 Våren 2020 Eftermiddagskaffe i Kila prästgård

Samvaro och samtal över en kopp kaffe

1/4 inställt, 29/4, 27/5 

VÄLKOMMEN!