Aktuell information

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan är en stor och rikstäckande organisation där verksamheten bedrivs i många mindre enheter på olika nivåer som t ex stift, pastorat eller församling. Beroende på bl a medlemsantal, geografi, population, storlek på lokaler etc. ser verksamheten inte likadan ut överallt.

I Kumla-Tärna-Kila församlingar arbetar vi på det sätt som vi tror är rätt för oss som lever och verkar här och gör bedömningar utifrån detta. Den som är yttert ansvarig för verksamheten är vår kyrkoherde Per Alkstål (se kontaktuppgifter nedan).

9 februari 2022 tas de flesta åtgärder mot covid-19 bort och då GÄLLER FÖLJANDE för alla:
Hämtat från FHM:s hemsida: ”De flesta av de åtgärder som har funnits på plats för att dämpa smittspridningen i samhället tas bort den 9 februari. Då går hanteringen av pandemin in i en ny fas, tack vare hög immunitet i befolkningen och tack vare att den senaste virusvarianten omikron mer sällan leder till allvarlig sjukdom.

Tre rekommendationer till allmänheten kvarstår:

Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre
Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19
Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.”
Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/pandemin-med-covid-19-gar-in-i-en-ny-fas/

Det här gäller hos oss: 
Våra verksamheter kommer succesivt att återgå till normalläget och terminsstarterna blir, som tidigare planerat, vecka 9 och 10 (se nedan). Nattvardsfirandet återupptas i Skärtorsdagsmässan i Kila kyrka.

Lunch för daglediga - terminsstart v 9, onsdag 2/3. Läs mer här: Lunch för daglediga
Körverksamhet - terminsstart v 10. Läs mer här: Kör- och musikverksamhet
Dopfesterna, som tyvärr ställdes in, har blivit till en gemensam söndag 20/3 kl 14.00 i Kumla församlingshus. Läs mer här: Dopfest
För ytterligare information kontakta kyrkoherde Per Alkstål: 0224-67 70 52, (sms) 073-773 28 52 eller per.alkstal@svenskakyrkan.se

Klicka här för att komma direkt till våra digitala gudstjänster: Digitala gudstjänster eller här för att läsa aktuella bibeltexter: Kyrkoårets bibeltexter

För information om expeditionens öppettider och kontaktuppgifter - se nedan.

 

 

Expeditionen

Expeditionens telefontider är måndag - torsdag 10-12:

Telefonnummer: 0224-42 28 00

E-post: kumlatarnakila.pastorat@svenskakyrkan.se              

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila

Vid brådskande ärenden utanför kontorstid kontakta kyrkoherde Per Alkstål:  0224-42 28 03 eller (sms) 076-656 28 03