Foto: Per Nestor

8/8-21 Gudstjänst från Kumla kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Tionde söndagen efter trefaldighet

Texten till gudstjänsten är inte tillgänglig för tillfället. När den publiceras hittar du den här: Tankar i tiden - texterna