Foto: Per Nestor

6/8-22 Helgsmålsbön från Tärna kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Åttonde söndagen efter trefaldighet "Andlig klarsyn"

Helgsmålsbön från Tärna kyrka inför åttonde söndagen efter trefaldighet.

Temat är "Andlig klarsyn" och kollekten är en församlingskollekt till Act Svenska kyrkan P190: https://www.svenskakyrkan.se/act/p190. Sätt gärna in ett bidrag via swish 123 633 08 98 eller bankgiro 848-5252. Tack!

Musik: Sv ps 215 Gud, din nåd till himlen räcker (Text: J Åström 1816, O Nivenius 1983/Musik: troligen svensk 1694/95), Sv ps 375 Upp, Sion att prisa (Text: S Alin 1906*/Musik: dansk ca 1528), Ukrainsk bön (Wv text: M Eklund/Musik: D S Bortnjanskij).

Medverkande: Per Alkstål - präst, Ulrika Larsson - piano, Per Nestor - textläsning, foto och redigering, Karin Hedvall - vaktmästare och Kumla-Tärnakören under ledning av Per Nestor (inspelning från 22/5-22).

Välkommen!

Klicka på länken för att komma till söndagens bibeltexter samt läsa mer om kyrkoåret: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter

Länk till tidigare digitala gudstjänster: https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/tankar-i-tiden---digitala-gudstjanster