5/7-20 Musikgudstjänst från Tärna kyrka: Per och Marianne Nestor

Nyhet Publicerad Ändrad

Fjärde söndagen efter trefaldighet