30/4-22 Helgsmålsbön från Kumla kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Tredje söndagen i påsktiden ”Den gode herden”

Helgsmålsbön från Kumla kyrka inför tredje söndagen i påsktiden. 

Temat är "Den gode herden" och kollekten är en rikskollekt till Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS). Sätt gärna in ett bidrag via swish 123 633 08 98 eller bankgiro 848-5252. Tack!

Musik: Sv ps 59: (Text: C O Rosenius 1851/Musik: O Ahnfeldt 1851), He shall feed his flock like a shepherd ur Messias (G F Händel), Var jag går i skogar, berg och dalar (Text: C O Rosenius 1847/Mudik: ur Ahnfeldts sånger 1868).

Medverkande: Per Alkstål - präst, Anita Sandin och Anna-Carin Eriksson - textläsningar, Marianne Nestor - piano, Ulrika Larsson - piano och sång, Per Nestor - inledning, foto och redigering, Kenneth Liljeholm - vaktmästare.

Välkommen!

Klicka på länken för att komma till söndagens bibeltexter samt läsa mer om kyrkoåret: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter

Länk till gudstjänsten: https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/nyheter/30/4-22-helgsmalsbon-fran-kumla-kyrka