Foto: Per Nestor

27/9-10 Gudstjänst från Kila kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Sextonde söndagen efter trefaldighet