Foto: Per Nestor

25/7-21 Musikgudstjänst från Tärna kyrka - Malin Trast, flöjt & Andreas Genberg, gitarr

Nyhet Publicerad Ändrad

Åttonde söndagen efter trefaldighet

Texten till gudstjänsten är inte tillgänglig för tillfället. När den publiceras hittar du den här: Tankar i tiden - texterna