17/8-22 Surströmmingslunch

Nyhet Publicerad

13.00 Surströmmingslunch för daglediga, Församlingshuset Kumla (föranmälan)

Anmälan till expeditionen senast onsdag 10/8 (se nedan). Kostnad 70 kr.

Lunch för daglediga 

Preliminära datum för hösten ht -22 i Församlingshuset onsdagar kl. 13.00 (ojämna veckor) :

(31/8), 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, *7/12

Anmälan till expeditionen senast onsdag kl 12 veckan innan (se nedan). 

* Jullunch

Expeditionen

Expeditionens telefontider är måndag - torsdag 10-12:

Telefonnummer: 0224-67 70 51, växelnr: 0224-67 70 50, (sms): 073-773 28 51

E-post: kumlatarnakila.pastorat@svenskakyrkan.se               

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila

Vid brådskande ärenden utanför kontorstid kontakta kyrkoherde Per Alkstål:  0224-67 70 52 eller (sms) 073-773 28 52