Foto: Per Nestor

16/9-23 Helgsmålsbön från Kila kyrka

Nyhet Publicerad

Femtonde söndagen efter trefaldighet "Ett är nödvändigt"