Foto: Per Nestor

16/10-21 Helgsmålsbön från Kumla kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Tjugonde söndagen efter trefaldighet: "Att leva tillsammans"

Digital helgsmålsbön från Kumla kyrka inför tjugonde söndagen efter trefaldighet.

Temat är "Att leva tillsammans" och kollekten är en stiftskollekt som går till Stiftelsen Stiftsgården i Rättvik. Sätt gärna in ett bidrag via swish 123 633 08 98 eller bankgiro 848-5252.

 

Musik: Sv ps 288 Gud, från ditt hus (F Kaan 1968, B G Hallqvist 1970/Chartres 1784), Hyllest till spellmannen (Bent Helgren Jacobsen), Jag tror på en Gud, en enda (T Boström Sv ps 711)

 

Präst: Per Alkstål

Dragspel: Peter Burell

Piano, orgel och sång: Ulrika Larsson

Textläsning: Anita Sandin

Foto, redigering, inledning, textläsning, blockflöjt: Per Nestor

Vaktmästare: Kenneth Liljeholm

 

Välkommen!

 

https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/nyheter/16/10-21-helgsmalsbon-fran-kumla-kyrka

 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter