Foto: Per Nestor

13/8-22 Helgsmålsbön från Tärna kyrka

Nyhet Publicerad Ändrad

Nionde söndagen efter trefaldighet "Goda förvaltare"

Helgsmålsbön från Tärna kyrka inför nionde söndagen efter trefaldighet.

Temat är "Goda förvaltare" och kollekten är en stiftskollekt som delas lika mellan Västerås stifts fond för nödbistånd och Kyrkans SOS. Sätt gärna in ett bidrag via swish 123 633 08 98 eller bankgiro 848-5252. Tack!

Musik: Sv ps 183 Som sådden förnimmer Guds välbehag (Text: B E Nyström 1936/Musik: svensk 1697), Sv ps 510 Innan natten kommer (Text: J Jonsson 1978, 1982/Musik: P Harling 1981), Adagio ur Sonat i d-moll (J B Loeillet)

Medverkande: Per Alkstål - präst, Ulrika Larsson - piano, Marianne Nestor - orgel, Per Nestor - blockflöjt, textläsning, foto och redigering, Karin Hedvall - vaktmästare.

Välkommen!

Klicka på länken för att komma till söndagens bibeltexter samt läsa mer om kyrkoåret: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter

Länk till tidigare digitala gudstjänster: https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/tankar-i-tiden---digitala-gudstjanster