Foto: Per Nestor

12/11-22 Helgsmålsbön från Tärna kyrka

Nyhet Publicerad

Söndagen före domssöndagen "Vaksamhet och väntan"

Helgsmålsbön från Kumla kyrka inför söndagen före domssöndagen.

Temat är "Vaksamhet och väntan" och kollekten är en rikskollekt till Act Svenska kyrkan. Sätt gärna in ett bidrag via swish 123 633 08 98 eller bankgiro 848-5252. Tack!

Musik: Sv ps 490 Guds son en gång i morgonglans (Text: Grekisk, översättnig: John Brownline 1907, bearbetning; Anders Frostenson 1984/Musik: Engelsk 1785-88), Himmelriket liknas vid tio jungfrur (Svensk folkmelodi), Siciliana ur Sonat i F-dur op. 1/11 (G F Händel). Musiken är inspelad vid tidigare tillfällen.

Medverkande: Tommy von Knorring - präst, Ulrika Larsson – piano och orgel, Per Nestor – textläsning, flöjt, sång, foto och redigering, Karin Hedvall - vaktmästare.

Välkommen!

Klicka på länken för att komma till söndagens bibeltexter samt läsa mer om kyrkoåret: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret/bibeltexter

Länk till tidigare digitala gudstjänster: https://www.svenskakyrkan.se/kumla-tarna-kila/tankar-i-tiden---digitala-gudstjanster