Musikverksamhet

Pastoratet har fyra körer som medverkar i gudstjänster, konserter och annan verksamhet i vårt närområde. Körverksamheter är för tillfället pausad p g a den pågående pandemin. Vi kör igång igen så snart vi känner att det är säkert för alla.

Gospelkören KAOS (blandad kör)

Onsdagar jämna veckor 18.30-20.30 i Kila prästgård

Körledare Ulrika Larsson 0224-67 70 55, 070-773 28 55

ulrika.larsson@svenskakyrkan.se

 

 

Kila kyrkokör (blandad kör)

Torsdagar 18.30-20.30 i Kila Prästgård

Körledare Ulrika Larsson

0224-67 70 55, 073-773 28 55

ulrika.larsson@svenskakyrkan.se

 

 

 

Kumla-Tärnakören (blandad kör)

Tisdagar 19.00-20.30 i Klockargården, Kumla

Körledare Per Nestor 

070-996 22 08 

510lindqvist@gmail.com

 

Sånglust (en dagkör för sång- och spexsugna) 

Mottot är: Sånglust viktigare än sångröst!

Torsdagar 14.00-16.00 i Klockargården, Kumla

(ej första torsdagen i månaden)

Körledare Ulrika Larsson  

0224-67 70 55, 073-773 28 55

ulrika.larsson@svenskakyrkan.se