Kyrkor

Tre kyrkor hör till pastoratet: Kumla, Tärna och Kila. Arbetet med att ta fram bilder pågår för fullt och kommer att publiceras efter hand. Inom pastoratet finns också Brunnskyrkan, som ägs av Sätra Brunn, där vi förrättar kyrkliga handlingar och firar gudstjänster.