Voca 21 - en digital samtalsserie

Välkommen till samtal som inspirerar och utmanar!

Kyrkoherde Stina Hagman möter en medarbetare i pastoratet i en intervju digitalt. Förhoppningen med samtalen är att vi med vår lokala förankring zoomar ut en bit och på så sätt möts kring frågor som kan fördjupa och skapa mening. Man får möjlighet att lära känna våra medarbetare lite bättre även om fokuset för samtalet är kyrkan och verksamheten.

Välkommen till ett uppsluppet, varmt och meningsskapande samtal som kan fördjupa, inspirera och utmana. 

Samtalsprogrammen släpps här den: 

15 februari - Annika E Olshov,  diakon Vikens församling, kan ses här
15 mars - Jenny Fägerstrand, barnledare Lerbergets kyrka, kan ses här
12 april - Roland Alm, präst Farhult-Jonstorps församling, kan ses här
10 maj - Karin Johansson, organist Kulla pastorat, kan ses här