Meny

Vi finns här för dig!

Viss verksamhet är inställd, viss något förändrad och andra verksamheter fortsätter som vanligt och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hämta medicin på apoteket
Kontakta diakon Annika E Olshov: 070 - 260 82 99

Walk and talk:
Låt oss gå på en promenad tillsammans och prata om livet. Våra diakoner träffar dig gärna. Kontakta diakon Annika E Olshov: 070 - 260 82 99

Samtal: 
Alla våra präster och diakoner finns tillgängliga för samtal, se bild nedan. 

Övrig verksamhet:
Viss verksamhet är inställd, viss något förändrad och andra verksamheter fortsätter som vanligt men vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar informationen på hemsidan kontinuerligt.
........................................................................................

Vi önskar att vi alla hjälps åt att hantera de riktlinjer vi får via myndigheterna i dessa tider. Därför ber vi dig att:
* undvika hälsningar med närkontakt (ta i hand, kram eller liknande)
* tvätta dina händer noga med tvål och vatten en extra gång
* har du förkylningssymtom rekommenderas vi av myndigheter att hålla oss hemma

När vi påminner om detta gör vi det i respekt för de grupper som skulle drabbas hårdast av detta virus.

Tack för hjälpen!