Vi finns här för dig!

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens riktlinjer och anpassar vår verksamhet och gudstjänstliv efter det. Här kan du läsa om vad Kulla pastorat kan göra för dig.

"Låt kyrkklockorna ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön."

På grund av pandemin firar vi från och med första advent inte längre öppna gudstjänster i våra kyrkor i Farhult, Jonstorp, Viken och Väsby. Kyrkorna är öppna för ljuständning, musik och möjlighet till samtal med präst eller diakon. På ordinarie gudstjänsttid, finns präst och musiker på plats för att ringa i klockorna, läsa texterna, sjunga och be. Var gärna med där du befinner dig. I kyrkorummet får maximalt åtta besökare vara samtidigt. Se kalendern  för tider.

I veckorna är kyrkorna öppna som vanligt tisdag - fredag kl 7.30 - 15.00.

Lerbergets kyrka sänder gudstjänsten live på Facebook, inget konto behövs för att se gudstjänsten. Du hittar den här

Lerbergets kyrka är öppen för ljuständning, musik och möjlighet till samtal
tisdagar kl 13.00 -15.00 och torsdagar kl 10.00-12.00.

Det finns också fortfarande möjlighet att:

Få hjälp med att hämta medicin på apoteket:
Kontakta diakon Annika E Olshov: 070 - 260 82 99

Ta en kopp kaffe och samtala på våra kyrkogårdar:
Se kalendern för vilka datum vi finns på plats.
Jonstorp - tidagar och onsdagar kl 14.00-15.00
Viken - onsdagar kl 10.00-12.00
Väsby - kl 14.00-15.00, torsdagar kl 10.00-11.00

Walk and talk:
Låt oss gå på en promenad tillsammans och prata om livet. Våra diakoner träffar dig gärna. Kontakta diakon Annika E Olshov: 070 - 260 82 99

Vi promenerar i mindre grupp på onsdagar, se kalendern för vilka datum.
kl 13.30, samling vid Kyrkstugan i Viken

Andakter på hemsidan:
Vi fortsätter att varje torsdag lägga upp en ny andakt med veckans tema på vår hemsida och sociala medier. Man får ord på vägen från någon av våra präster medan våra kyrkomusiker sjunger och spelar. Andakterna finns här

Samtal:
Alla våra präster och diakoner finns tillgängliga
för samtal:

Annika E Olshov, diakon - 070 260 82 99
Christoffer Kullenberg, präst - 072-209 7675
Eva Gullmo, präst - 070 389 71 66
Joel Jarbo, präst - 070 199 18 08
Miranda Herrlin Iacobi, diakoniassistent - 070 366 06 54
Monica Ivarsson, präst - 070 333 30 13
Roland Alm, präst - 073 020 09 12
Stina Hagman, präst - 073 501 99 28
Therese Bjerle, präst - 070 209 30 06