Sverigedemokraterna

Vem är vi och vad vill vi med Kulla pastorat?

Alla nomineringsgrupper har fått samma erbjudande av Kulla pastorat att synas på våra kanaler genom text, foto och film. De olika nomineringsgrupperna har valt att använda sig av olika delar av erbjudandet. 

Jag, Lars Metsäketo, inflyttade till vackra Kullabygden år 2003 och debuterar nu som kandidat till kyrkofullmäktige här i Kulla Pastorat.

Enligt min mening skall vi verka för att Svenska kyrkan skall vara en folkkyrka med
respekt för klassisk kristen tro och värderingar och inte en politisk opinionsbildare.
Kyrkans kulturella arv och värderingar skall vi vara mycket aktsamma om.

Vår kyrka skall värna om och återta gamla traditioner som barnens dop,
konfirmationer, giftermål och begravningar mm.

I takt med att samhället förändras skall kyrkan också synas och höras mer i alla
delar av samhället och där är Kulla Pastorat redan på god frammarsch med bland
annat bra innehåll på internet, med sociala medier och magasinet Från
vatten till vin och möjligt är att ännu hitta ytterligare vägar att nå ut i det moderna,
intensiva samhällsbruset.

Var och en av oss samhällsmedborgare, med lite insikt, kan sprida förlorad kunskap
om Svenska Kyrkan och dess situation, förr och nu, till våra nära och bekanta och då så ett frö av eftertanke, till hur man på sitt lilla sätt enkelt kan bidra till att kyrkan kan återfå sin roll som den naturliga mötesplatsen för alla, så som det tidigare var.

Svenska Kyrkan är en del av det som binder oss samman i en svensk gemenskap.
Så menar jag, som inte ens är svensk men jag har kommit att bli en del av den
svenska gemenskapen och ser till min fasa hur svenskar har lämnat Svenska
kyrkan, utan eftertanke om att kyrkan då på sikt försvinner och något annat kommer i dess ställe. Något annat som man kanske inte vill ha.


I Kulla pastorat skall vi ha stort engagemang i verksamheter för barn och unga, vilket är så viktigt, för att barnen är faktiskt vårt samhälles enda framtid.
Kan vi från kyrkans sida hjälpa till med att erbjuda barn och unga intressanta och
trevliga aktiviteter och mötesplatser så gör vi vårt bidrag det till deras positiva
uppväxt till bra medmänniskor som sedan kan fortsätta föra vårt samhälle framåt.

Kontakta mig, Lars Metsäketo, gärna om du vill veta mer. 070-674 09 14

Våra röstnings- och vallokaler: 

Förtidsröstning:
Väsby prästgård. S:t Andreas väg 40, Väsby
Vardagar 6-18/9 kl 15-17, ons även 17-20, lör 10-12

Övrig röstmottagning:
12/9 kl 16-18 Kyrkstugan, Viken
15/9 kl 17.30-19.30 Församlingssalen Lerbergets kyrka
17/9 kl 15.30-18.30 Sockenstugan, Jonstorp

Valdagen 19/9 röstning Vallokal kl 11-15 samt 18-20:
Väsby 1 – Väsby prästgård. S:t Andreas väg 40, Väsby
Väsby 2 - Lerbergets kyrka, Östra Lerberget
Viken - Kyrkstugan Pontus Ols väg 1
Jonstorp  - Sockenstugan Södåkrav 3
Röstmottagning Bikupan Väsby prästgård, 11-15 samt 18-20
(vit byggnad till höger om Väsby prästgård)