Meny

Retreat

”Retreat” betyder att dra sig tillbaka för en tid! Få tid att tänka, att vila, att lyssna inåt och uppåt mer än utåt. Välkommen med till Vadstena!

Pilgrimsreatret den 7-10 november

på Mariagården och Pilgrimscentrum i Vadstena 

 

Retreat betyder att dra sig tillbaka för en tid! Få tid att tänka, att vila, att lyssna inåt och uppåt mer än utåt. Tystnad är en viktig del i retreaten. Kanske upptäcker vi de goda tankarna vi bär på, kanske får vi ro att tänka klart om det som är viktigt för oss. Kanske erfar vi Jesu inbjudan: ”Kom, följ mig… och vila…” (Mark 6). Men retreaten har också en kallelse inbyggd: ”Följ mig och gå ut…” (Matt 28). Tiden och varandet är temat för denna retreat. Gud har gett oss tid som en gåva. Hur förvaltar jag denna gåva? Efter retreaten ska återvända till vardagsvandringen och då tar vi med oss Jesu ord: ”Jag är med er…”. Retreaten innehåller enskilda vägledning samtal och gemensam väglednings samtal, kort vandring, ca 1,5 timme, i Maria-gårdens närhet med dem som vill under fredag o lördag. Vill du gå själv finns flera vägar att följa.

Mariagården är en del av det ursprungliga Birgittinska klostret i Vadstena och ägs av Birgittasystrarna. Under en lång tid var det klostermiljö för Mariadöttrarna, som numera har sitt Heliga Hjärtas Kloster vid Omberg. Det har också varit en del av Klostervägen inom Kriminalvården. Sedan maj 2016 disponerar Pilgrimscentrum Mariagården och i samverkan med Birgittasystrarnas inbjuder vi till en gård speciellt avskild för retreat och bön.

Sr. M Karin O.Ss.S., Mikael Kjell Kompass, Helena Sundström, Ewa Lund

Preliminärt program:

Torsdag
15.00 Vesper i Klosterkyrkan
           Inkvartering
17.00 Kvällsmat på Mariagården
18.00 Pilgrimsmässa med Taizémässa, Mariagårdens kapell
18.30 Gemensam introduktion till retreat i Ignatiansk anda! ”Att be med Guds ord”! Mariagården
20.30  Reflektion över dagen, Mariagårdens kapell

Fredag
08.00 Pilgrimsmässa i Klosterkyrkan
            Frukost, Mariagården
09.00 Laudes (morgonbön) i Klosterkyrkan
09.30 Egen meditation över morgonbönens text.
           Enskild andlig vägledning (Ett tillfälle per/person och dag)
           10.00–10,45, 13–13.45, 14–14.45
 Vi berättar under torsdagens introduktion vilken tid, rum och person du går till!
11.00 Pilgrimsvandring ” Sinnlighet”
12.00 Sext i Klosterkyrkan
           Lunch, Mariagården
           Egen Meditation
15.00 Vesper i Klosterkyrkan
           Kaffe/te
           Egen meditation.
16.00 Gemensam andlig vägledning, Mariagården samlingsrum
17.00 Kvällsmat på Mariagården
18.00 Fredagsmässa i Klosterkyrkan
20.30 Reflektion över dagen, Mariagårdens kapell.
21.00 Kvällsfika

Lördag
08.00 Pilgrimsmässa, Mariagårdens kapell
           Frukost
09.00 Laudes,  Mariagårdens kapell
09.30 Egen meditation
Enskild andlig vägledning
10.00–10-45, 13–13.45, 14–14.45 (Ett tillfälle per/person och dag )
11.00 Pilgrimsvandring  ”innerlighet”
12.00 Sext i Mariagårdens kapell
           Lunch, Mariagården
15.00 Vesper, Mariagårdens kapell
           Kaffe/te
16.00 Gemensam andlig vägledning, Mariagården samlingsrum
17.00 Kvällsmat, Mariagården
20.30 Reflektion över dagen, Mariagårdens kapell.
21.00 Kvällsfika

Söndag
08.00 Frukost
09.00 Laudes, Mariagårdens kapell
Högmässa (ett av alternativen nedan)

10.00  S:ta Birgittas kyrka, Katolska kyrkan
11.00  Klosterkyrkan, Svenskakyrkan   
12.30 Lunch, Mariagården
Därefter sändningsbön, Mariagårdens kapell.

Pris: 2000 kr

Har du frågor, kontakta Elsa-Kerstin Norberg, 042 36 06 54. Det är också till henne man anmäler sig. Sista anmälningsdag är den 20 oktober.