Renovering av Jonstorps kyrka

Sedan den 1 september är Jonstorps kyrka stängd för renovering och den kommer att vara så under resten av 2019 och större delen av 2020.

Sedan den 1 september är Jonstorps kyrka stängd för renovering och den kommer att vara så under resten av 2019 och större delen av 2020. Kyrkan har inte genomgått en större renovering sedan 1953 så det är hög tid!

Främst ska kyrkan putsas om på insidan och man ska byta el- och värmeanläggning. Man kommer också att göra en tillbyggnad till vänster om ingången där det kommer att finnas ett pentry och en toalett.

- Det har inte funnits en toalett i kyrkan och det har varit ett problem, säger kyrkokamrer Eva-Marie Nilsson som, tillsammans med Mikael Håkansson, är med och överser arbetet med pastoratets byggnader. Man har helt enkelt fått gå ut till kyrkogårdens toalett och det har inte varit optimalt.

I och med tillbyggnaden tillgänglighets-anpassas både toalett och entré. Det kommer alltså att bli en påtaglig förändring av kyrkans utseende med den nya tillbyggnaden men även på insidan kommer det att bli tydligt att man gett kyrkan en hel del kärlek och omsorg. Utsidan av Jonstorps kyrka putsades under 2010-2011 och det blev en klar skillnad på kyrkans utseende.

- Man vet aldrig vad man hittar när man börjar en sådan här renovering, säger Eva-Marie. Spännande saker kan gömmas i kyrkan även om vi inte väntar oss något på förhand.

Planeringen av renoveringen påbörjades redan 2016 och man har gjort ett grundligt arbete för att se till att rätt saker blir gjorda och alla behov täcks.

- Pastoratet har ett ansvar för våra kyrkor, säger Eva-Marie och församlingen har genom församlingsrådet varit med tyckt och tänkt i planeringsarbetet.
Under renoveringen är Jonstorps kyrka helt stängd för gudstjänster och förrättningar som istället äger rum i Farhults kyrka.

Klicka här för att se ritningarna för utbyggnaden.