Foto: Magnus Aronsson

Om kyrkovalet

År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska staten. Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan själv för kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år. I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

Vad handlar valet om? 

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

VILL DU ARBETA I KYRKOVALET?

Tusentals personer hjälper till att ta emot röster, pricka av röstande, lägga valkuvert i valurnorna och att räkna rösterna när vallokalerna stängt. Är du intresserad av att jobba som valförrättare, röstmottagare eller värd? Kontakta expeditionen så slussar vi dig vidare till valnämnden: 042-36 06 50 eller kulla.pastorat@svenskakyrkan.se

RÖSTA FÖR FÖRSTA GÅNGEN?
Ska du rösta för första gången? Se filmen Så funkar kyrkovalet och bestämmandet i Svenska kyrkan (4 min: 42 sek):