Mod

MOD - Att släppa taget eller hålla fast: Temadag från Lerbergets kyrka, lördagen den 6 mars kl. 09.00-12.00.

Vi lever i en omvälvande och omvandlande tid. Både tekniska och sociala förändringar sker i en sällan skådad takt.

Vem är jag i allt detta? Vad ska jag släppa taget om? Och vad är viktigt att hålla fast vid?
I väntan på att ses på plats igen bjuder Lerbergets kyrka in till en inspirerande förmiddag via Zoom.

Anmäl här

09.00 Zoom-mingel/fika
09.20 Välkommen (Joel Jarbo, präst i Lerbergets kyrka)
09.30 Blott en dag (Marie Brandt Wilhelmsson & Jonas Engström)
Sångens och musiken betydelse i våra liv kan knappast överskattas. Även om du inte själv beskriver dig som musikalisk har du antagligen en favoritartist och vet vilka sånger som ger dig tröst. Trots att det har gått mer än 100 år sedan Lina Sandell Berg skrev ”Blott en dag”, är sången som har burit människor i generationer, och som både andas släppa taget och hålla fast, fortfarande en av de mest älskade sångerna i tider av förändring.

09.40 Att släppa taget (Lennart Albertsson)
Efter mer än 20 år som ekonomidirektör och VD för svenska Kemira Kemi AB valde Lennart att säga upp sig för att släppa taget om det som var och att skriva ned sina tankar om ägande, pengar och förvaltarskap. Idag är Lennart Regional Missionsledare för EFS Sydsverige och jobbar med att stötta i ledarskaps- och strategifrågor.
10.00 Att släppa taget (Britta Hermansson)
Kan vi sörja och få lämna tidiga förluster? Går det att släppa taget och gå vidare efter en stor sorg i familjen? I sin bok ”De vi ville bli” tar vi tillsammans med Britta sällskap med Jerusalemfararna som 1896 reste från sin, och hennes, hemby Nås i Västerdalarna. (De 37 Jerusalemfararna har även skildrats i två böcker (1901) av Selma Lagerlöf och på film (1996) av Bille August)  

10.40 Fika/paus/samtal (Zoom)

11.00 Att hålla fast (Kristoffer Lignell)
Kristoffer är prästen och sångaren som flyttade med sin familj till ett liv i kommunitet, mitt i mångkulturella Hammarkullen. Idag är Kristoffer tillbaka i Skåne och jobbar som kommunikatör inom EFS och ägnar delar av sin tid åt att skriva ikoner via Mandylion.
11.20 Att hålla fast (Britta Hermansson)
Vad är värt att hålla fast vid? Och vem orkar hålla fast och stanna kvar i ett sammanhang som verkar hopplöst? Några reflektioner utifrån en viskning om hopp och närvaro som förändrade allt i mörkret.

11.50 Avslutning
12.00 Gemensam lunch via Zoom för dem som vill

Britta Hermansson
Bosatt i Göteborg med rötter i Nås är Britta en uppskattad författare, föredragshållare och krönikör i Göteborgsposten. Hon driver samtalspodcasten ”Brittas vardagsrum” och är utifrån Betlehemskyrkan i Göteborg pastor i Equmeniakyrkan nationellt. Vilket, vanligtvis, innebär många resdagar och församlingsbesök.

Hör gärna av dig om du har några frågor till infolerberget@gmail.com  

Arrangörer:
EFS i Lerberget, Kulla pastorat, Sensus. 

Se vårt evenemang på Facebook

EFS – en missionsrörelse inom Svenska Kyrkan
EFS har del i Guds uppdrag att gå ut med hela evangeliet till hela människan i hela världen. Det är en helhetssyn som utgår från att kristen tro föder solidaritet med vår omvärld och som innebär att evangelisation och diakoni inom och utom Sverige är bärande delar i den lokala församlingens verksamhet. Sedan starten 1982 har Lerbergets kyrka årligen arrangerat Lerbergets Loppis till förmån för arbetet i Östra Afrika.