Inför valet 2021

På denna sida kommer vi att uppdatera information inför valet efterhand som arbetet fortskrider

Valnämnden har ansvar för valets genomförande, och en stor del av valnämndens arbete handlar om att informera om kyrkovalet. Valnämnden biträder stiftsstyrelsen och ska i övrigt följa de uppgifter som anges i Kyrkoordningens 38 kap samt bestämmelser utfärdade av kyrkostyrelsen. För valnämnden i Kulla pastorat finns en beslutad arbetsordning, vilken kan läsas här (se bifogad fil och döp gärna om den till Arbetsordning valnämnden Kulla pastorat).

 Valnämnden i Kulla pastorat består av 7 ledamöter och 4 ersättare, vilka är valda av kyrkofullmäktige. Ledamöter och ersättare väljs för hela mandatperioden på fyra år.

Ledamöter: Rolf Axelsson, ordf., Fredrik Swärdh v.ordf., Maths Olsson, Cornelia Strömgren-Persson, Ylva Johansson och Ingemar Erikson

Ersättare: Elisabet Frankenius, Mai-Lis Johansson, Anna Carlsson och Knut Göransson.

Klicka här för att läsa mer om Kyrkovalet 2021.