Inför söndagen i ord och ton

Välkommen till en stund i ord och ton inför söndagens tema. Här hittar man även övriga digitala gudstjänster, konserter, filmer och andakter som finns inspelade.

Välkommen att lyssna till och sjunga med i Veckans psalm 
På vår youtube- kanal finns alla andakter och gudstjänster samt andra filmer samlade. 

Inför söndagen bjuder vi varje torsdag in till en stund i ord och ton i våra sommarandakter. Välkommen!

Sommarandakt - Femtonde söndagen efter Trefaldighet - Ett är nödvändigt
Präst: Joel Jarbo
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg 

Sommarandakt - Fjortonde söndagen efter Trefaldighet - Enheten i Kristus
Präst: Stina Hagman
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Sommarandakt - Trettonde söndagen efter Trefaldighet - Medmänniskan
Präst: Eva Gullmo
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Sommarandakt - Tolfte söndagen efter Trefaldighet - Friheten i Kristus
Präst: Roland Alm
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Sommarandakt - Elfte söndagen efter Trefaldighet - Tro och liv
Präst: Joel Jarbo
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Sommarandakt - Tionde söndagen efter Trefaldighet - Nådens gåvor
Kyrkoherde: Stina Hagman
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Sommarandakt -Nionde söndagen efter Trefaldighet - Goda förvaltare
Präst: Eva Gullmo
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Sommarandakt -Åttonde söndagen efter Trefaldighet - Andlig klarsyn
Präst: Roland Alm
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Sommarandakt - Kristi förklaringsdag - Jesu förhärligad
Präst: Christoffer Kullenberg
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Sommarandakt - Sjätte söndagen efter Trefaldighet - Efterföljelse
Kyrkoherde: Stina Hagman
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Sommarandakt - Apostladagen - Sänd mig
Präst: Eva Gullmo
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Sommarandakt - Den helige Johannes döparens dag - Den Högstes profet
Präst: Therese Bjerle
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

---------------------------------------------

Lerbergets kyrka - Tredje söndagen efter Trefaldighet - Förlorad och återfunnen
Präst: Christoffer Kullenberg
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Väsby kyrka - Andra söndagen i Trefaldighet - Kallelsen till Guds rike
Kyrkoherde: Eva Gullmo
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Vikens kyrka - Första söndagen i Trefaldighet - Vårt dop
Präst: Eva Gullmo
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Farhults kyrka - Heliga Trefaldighets dag - Gud - Fader, Son och Ande
Präst: Roland Alm
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Lerbergets kyrka - Pingstdagen - Den helige Anden
Präst: Joel Jarbo
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Väsby kyrka - Söndagen före Pingst - Hjälparen kommer
Kyrkoherde: Stina Hagman
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Vikens kyrka - Bönsöndagen - Bönen
Präst: Eva Gullmo
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Farhults kyrka - Femte söndagen i påsktiden - Att växa i tro
Präst: Therese Bjerle
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Lerbergets kyrka - Fjärde söndagen i påsktiden - Vägen till livet
Präst: Christoffer Kullenberg
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Väsby kyrka - Tredje söndagen i påsktiden – Den gode herden
Kyrkoherde: Stina Hagman
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Vikens kyrka - Andra söndagen i påsktiden - Påskens vittnen
Präst: Eva Gullmo
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Jonstorps kyrka - Palmsöndagen - Vägen till korset
Präst: Roland Alm
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Lerbergets kyrka - Jungfru Maria Bebådelsedag - Guds mäktiga verk
Präst: Joel Jarbo
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Väsby kyrka - Midfastosöndagen - Livets bröd
Kyrkoherde: Stina Hagman
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Vikens kyrka - Tredje söndagen i fastan - Kampen mot ondskann
Präst: Eva Gullmo
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

Jonstorps kyrka - Andra söndagen i fastan - Den kämpande tron
Präst: Therese Bjerle
Kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson, Marie Brandt-Wilhelmsson, Karin Johansson, Helena Morath, Matilda Nordberg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .