Gudstjänster i Kulla pastorat

Välkommen till kyrkorna i Kulla pastorat!

 Vid varje gudstjänst tas en kollekt upp som går till hjälp av olika slag. Här kan du se vilka ändamål som den gåva når. Våra Swish-nummer är:
Farhult-Jonstorp 123 559 96 59
Viken 123 625 3132
Väsby 123 539 0315

På grund av pandemin firar vi från och med första advent inte längre öppna gudstjänster i våra kyrkor. Kyrkan är öppen för ljuständning, musik och möjlighet
till samtal med präst eller diakon. På ordinarie gudstjänsttid finns präst och musiker på plats för att ringa i klockorna, läsa texterna, sjunga och be.
Var gärna med där du befinner dig.
I kyrkorummet får maximalt åtta personer vara samtidigt.

TISDAGEN DEN  20 APRIL
Lerbergets kyrka
 Kvällsandakt kl 18.30 livesänds på Facebook 
Präst: Christoffer Kullenberg - kyrkomusiker: Marie Brandt Wilhelmsson 

SÖNDAGEN DEN  25 APRIL
Farhults kyrka Öppen kyrka  kl 09.30-10.30
Präst: Therese Bjerle - kyrkomusiker: Helena Morath

Lerbergets kyrka Gudstjänst kl 10.00 livesänds på Facebook 
Präst: Joel Jarbo - kyrkomusiker: Marie Brandt Wilhelmsson - sång: Helena Andersson
För att komma till det digitala kyrkfikat i efter gudstjänsten, klicka här
Tid för bön kl 19.30 digitalt, länken hittar du här 

Vikens kyrka Öppen kyrka kl 10.00-12.00
Präst: Stina Hagman - kyrkomusiker: Matilda Nordberg

Väsby kyrka Öppen kyrka kl 16.30-17.30
Präst: Stina Hagman, kyrkomusiker: Matilda Nordberg

SÖNDAGEN DEN  2 MAJ
Jonstorps kyrka Öppen kyrka  kl 09.30-11.00
Präst: Roland Alm - kyrkomusiker: Anna-Lena Andersson
Kaffe på kyrkogården - 10.30-12.00

Lerbergets kyrka Gudstjänst kl 10.00 livesänds på Facebook 
Präst: Christoffer Kullenberg - kyrkomusiker: Marie Brandt Wilhelmsson - sång: sångare från kyrkokören
För att komma till det digitala kyrkfikat i efter gudstjänsten, klicka här
Tid för bön kl 19.30 digitalt, länken hittar du här 

Vikens kyrka Öppen kyrka kl 10.00-12.00
Präst: Eva Gullmo - kyrkomusiker: Helena Morath

Väsby kyrka Öppen kyrka kl 16.30-17.30
Präst: Eva Gullmo - kyrkomusiker: Helena Morath

TISDAGEN DEN  4 MAJ
Lerbergets kyrka Kvällsandakt kl 18.30 livesänds på Facebook 
Präst: Joel Jarbo - kyrkomusiker: Marie Brandt Wilhelmsson