Gudstjänster i Kulla pastorat

Välkommen till kyrkorna i Kulla pastorat!

 Vid varje gudstjänst tas en kollekt upp som går till hjälp av olika slag. Här kan du se vilka ändamål som den gåva når. Våra Swish-nummer är:
Farhult-Jonstorp 123 559 96 59
Viken 123 625 3132
Väsby 123 539 0315

På grund av pandemin firar vi från och med första advent inte längre öppna gudstjänster i våra kyrkor. Kyrkan är öppen för ljuständning, musik och möjlighet
till samtal med präst eller diakon. På ordinarie gudstjänsttid finns präst och musiker på plats för att ringa i klockorna, läsa texterna, sjunga och be.
Var gärna med där du befinner dig.
I kyrkorummet får maximalt åtta personer vara samtidigt.

SÖNDAGEN DEN 31 JANUARI
Öppen kyrka Farhults kyrka kl 09.00-12.00
Gudstjänst livesänds på Facebook Lerbergets kyrka kl 10.00
Länk till Lerbergets kyrkas livesända gudstjänst hittar du här
För att komma till det digitala kyrkfikat i efter gudstjänsten, klicka här
Öppen kyrka Vikens kyrka kl 10.00-12.00
Öppen kyrka Väsby kyrka kl 16.00-18.00

SÖNDAGEN DEN 7 FEBRUARI
Öppen kyrka Jonstorps kyrka kl 09.00-11.00
Kaffe på kyrkogården serveras mellan kl 11.00-12.00
Gudstjänst livesänds
på Facebook Lerbergets kyrka kl 10.00
Länk till Lerbergets kyrkas livesända gudstjänst hittar du här
För att komma till det digitala kyrkfikat i efter gudstjänsten, klicka här
Öppen kyrka Vikens kyrka kl 10.00-12.00
Öppen kyrka Väsby kyrka kl 16.00-18.00

SÖNDAGEN DEN 14 FEBRUARI
Öppen kyrka Farhult kyrka kl 09.00-11.00
Gudstjänst livesänds på Facebook Lerbergets kyrka kl 10.00
Länk till Lerbergets kyrkas livesända gudstjänst hittar du här
För att komma till det digitala kyrkfikat i efter gudstjänsten, klicka här
Öppen kyrka Vikens kyrka kl 10.00-12.00
Öppen kyrka Väsby kyrka kl 16.00-18.00

SÖNDAGEN DEN 21 FEBRUARI
Öppen kyrka Jonstorps kyrka kl 09.00-11.00
Kaffe på kyrkogården serveras mellan kl 11.00-12.00
Gudstjänst livesänds på Facebook Lerbergets kyrka kl 10.00
Länk till Lerbergets kyrkas livesända gudstjänst hittar du här
För att komma till det digitala kyrkfikat i efter gudstjänsten, klicka här
Öppen kyrka Vikens kyrka kl 10.00-12.00
Öppen kyrka Väsby kyrka kl 16.00-18.00

SÖNDAGEN DEN  28 FEBRUARI
Öppen kyrka Farhults kyrka kl 09.00-11.00
Gudstjänst livesänds på Facebook Lerbergets kyrka kl 10.00
Länk till Lerbergets kyrkas livesända gudstjänst hittar du här
För att komma till det digitala kyrkfikat i efter gudstjänsten, klicka här
Öppen kyrka Vikens kyrka kl 10.00-12.00
Öppen kyrka Väsby kyrka kl 16.00-18.00