Framtidens kyrka i Kulla pastorat

Här kan man läsa om vad vi i nomineringsgruppen vill med Kulla pastorat de närmaste fyra åren. Vi listar även alla som ställer upp i valet.

Alla nomineringsgrupper har fått samma erbjudande av Kulla pastorat att synas på våra kanaler genom text, foto och film. De olika nomineringsgrupperna har valt att använda sig av olika delar av erbjudandet. 

Detta vill Farhult-Jonstorps församlings kyrkofullmäktigegrupp, Framtidens kyrka, lyfta fram inför valet 2021


1. Bygga större och mer ändamålsenliga utrymmen i anslutning till Sockenstugan så att barn- och ungdomsverksamheten kan utökas i samverkan med Församlingsråd, anställda och föräldrar
2. Utöka församlingens skolkontakt i Jonstorp genom att personella och ekonomiska resurser ställs till församlingens förfogande
3. Ge församlingens diakoniverksamhet utökade resurser så att hembesöken kan öka och kontakten med Revalyckan utökas

Nomineringsgruppen i Farhult -Jonstorp vill lyfta fram ovanstående tre punkter och framhåller särskilt Jonstorps kyrkas närhet till Jonstorpsskolan som en fördel i församlingens barnarbete (barnkörer och barntimmar). Vi betonar också det redan goda samarbete som finns mellan skola och kyrka.

Vi har försökt att från församlingens byar få fram kandidater ur flera åldersklasser och med olika bakgrund såsom kyrkvärdar, körmedlemmar, ledamöter i nuvarande församlingsråd och kyrkoråd, föräldrar till barn i barnverksamheten och barnkör etc.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna:
Christer Gudmundsson 0733-866 593

Fullmäktigekandidater inför valet 2021 i grupperingen Framtidens kyrka
1. Gert Ljungqvist, Jonstorp
2. Johan Sjöblom Södåkra
3. Elisabeth Eriksson Jonstorp
4. Ingemar Persson Björkeröd
5. Liselotte Hjorth Rekekroken 
6. Eva Henriksson Jonstorp 
7. Jonas Saukkonen Rekekroken 
8. Gösta Davidsson N.Heljaröd 
9. Gunlög Persson Jonstorp 
10. Ingmar Olsson Bölsåkra 
11. Gunvor Gunnarsson Jonstorp 
12. Christer Gudmundsson Svanshall 
13. Ingemar Lindman Jonstorp 
14. Inga Smith Mjöhult
15. Christina Gunnarson Jonstorp 
16. Inger Widberg Jonstorp 

 

Våra röstnings- och vallokaler: 

Förtidsröstning:
Väsby prästgård. S:t Andreas väg 40, Väsby
Vardagar 6-18/9 kl 15-17, ons även 17-20, lör 10-12

Övrig röstmottagning:
12/9 kl 16-18 Kyrkstugan, Viken
15/9 kl 17.30-19.30 Församlingssalen Lerbergets kyrka
17/9 kl 15.30-18.30 Sockenstugan, Jonstorp

Valdagen 19/9 röstning Vallokal kl 11-15 samt 18-20:
Väsby 1 – Väsby prästgård. S:t Andreas väg 40, Väsby
Väsby 2 - Lerbergets kyrka, Östra Lerberget
Viken - Kyrkstugan Pontus Ols väg 1
Jonstorp  - Sockenstugan Södåkrav 3
Röstmottagning Bikupan Väsby prästgård, 11-15 samt 18-20
(vit byggnad till höger om Väsby prästgård).