Anmälan församlingsfest Lerberget

Om man har fler personer än 4 ÖVER 12 år eller 4 UNDER 12 år att anmäla - gör ytterligare en anmälan. Skriv då vid VUXEN 1 - ert förnamn samt REDAN ANMÄLD VUXEN